, Escola Universitaria de Traballo Social- Universidade de Santiago de Compostela, España